Landsbylauget - Fløng Sogn

 

Soderup - Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

 

 

 

 

Dokumenterne findes herunder i datoorden - seneste øverst - og de orginale dokum-

ter opvares af bestyrelsens journalfører.

 

Referater mv.:

 

27. november 2014

Betyrelsesmøde nr. 32 - foreløbigt

Link: HTK Agenda21 råd

Link: HTK Skovrådet

29. oktober 2014

Referat Byfestudvalg nr. 3

16. september 2014

Bestyrelsesmøde nr. 31

Bilag: mailkorrespondance ukrudt Fløngskoven

28.august 2014

Referat fra Byfestudvalg nr. 2

Ideoplæg om Byfest i Fløng

13.august 2014

Referat Bylaugsforum nr. 1

10. juli 2014

Referat Byfestudvalg nr. 1

10. juni 2014

Bestyrelsesmøde nr. 30

14. maj 2014

Referat Generalforsamling 2014

Præsentation fra GF 2014

Præsentation fra formandens beretning

Godkendt regnskab 2013

Bestyrelsesmøde nr. 29

26. april 2014

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Formandens beretning for 2013-2014

Regnskab

27. marts 2014

Bestyrelsesmøde nr. 28

Bilag : Vision Fløng oplæg (OBS stor fil +11 MB)

Link : Folkeskoven

6. februar 2014

Bestyrelsesmøde nr. 27

14. december 2013

Husstandsomdelt folder vedr. Fløngskoven

Omdelingsliste for folderen

5. december 2013

Bestyresesmøde nr. 26

24. september 2013

Bestyresesmøde nr. 25

Bilag: Ny forretningsorden for bestyrelsen

15. august 2013

Bestyresesmøde nr. 24

Bilag: Invitation til Politisk Debatmøde 24. oktober 2013

Bilag: Oplæg til Politisk Debatmøde

Bilag: Link til vores side på Kultunaut

Bilag: Link til vores side på Foreningsportalen

Bilag: Link til Miljøministeriets side vedr. landvindmøller

Bilag: Link til HTK's beslutning om NEJ til landvindmøller

18. juni 2013

Bestyresesmøde nr. 23, referat

20. maj 2013

Referat fra Generalforsamling 2013

-- bilag: Præsentation fra mødet

-- bilag: Godkendt regnskab

-- bilag: Link til Skovrådet i HTK

 

Bestyresesmøde nr. 22, referat

19. april 2013

Indbydelse til Generalforsamling 16/5-2013

Formandens beretning til godkendelse

Regnskab til godkendelse

16. april 2013

Bestyrelsesmøde Nr. 21, referat

Mar/Apr 2013

 

Diverse breve

Brev til Vejdirektoratet vedr. Holbækmotorvejen

Link til VVM redegørelsen rapport nr. 286 / 2005

Svar fra Vejdirektoratet vedr. Holbækmotorvejen

Brev til Høje-Taastrup Kommune vedr. lys på bro

Brev til Høje-Taastrup Kommune vedr. skiltning

Feb/Mar 2013

Projektforslag fjernvarme Fløng vest

Formandens oplæg til infomøde 14. marts 2013

21. februar 2013

Bestyrelsesmøde Nr. 20, referat

13. december 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 19, referat

1. november 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 18, referat

6. september 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 17, referat

 

Bilag: kopi tilladelse Skydebanen

14. juni 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 16, referat

31. maj 2012 

Bestyrelsesmøde Nr. 15, referat

31. maj 2012 

Referat fra Generalforsamlingen 2012

13. maj 2012 

Indbydelse til Generalforsamling 31/5-2012

- læs formandens skriftlige beretning her  

4. maj 2012 

Brev til HTK vedrørende revision af Vejplan 

17. april 2012 

Bestyrelsesmøde Nr. 14, referat 

17. april 2012

Referat af byrådsmøde, Vedr, Fjernvarme

08. marts 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 13, referat

02. marts 2012

Brev fra Borgmesteren, (Projektforslaget bortfaldet)

21. februar 2012

"Flyer" omdelt til borgerne i Fløng

Notat med indtryk fra mødet med kommunen

16. februar 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 12, referat

14. februar 2012

og senere

 

Diverse notater

og information

Fløng Klimaforenings regneark

 

Spørgsmål og svar til HTF

 

Ministeriets notat til kommunerne

 

Kommunens indstilling om at sætte HTF igang

 

Prissammenligning udarbejdet af HTF

 

Kopi af kommunens brev til Fløngs grundejere

 

Kopi af Spm og Svar til HMN Naturgas I/S

 

Regneark til individuel økonomiberegning

 

Direkte link til COWI Projektforslag

 

Landsbylaugets spørgsmål til kommunen

 

Landsbylaugets indsigelse mod høringsfristen

31. januar 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 11, referat

11.november 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 10, referat

20. oktober 2011

4 Vejdirektoratets svar til Landsbylauget v/Tommy 2011

3 Ministersvar til Kurt Scheelsbeck 2010

2 Vejdirektoratets bemærkninger til HTK's høringssvar 2005

1 HTK's høringssvar til Vejdirektoratets 2005

28. september 2011

Høringsvar HTK vedr. Budgetoplæg 2012-2015

27. september 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 9, referat

13. september 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 8, referat

20. juni 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 7, referat

17. maj 2011

Referat fra Generalforsamling 2011

16. maj 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 6, referat

15.april 2011

Indbydelse til Generalforsamling 2011

5.april 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 5, referat

8.marts 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 4, referat

16.november 2010

Bestyrelsesmøde Nr. 3, referat

14.oktober 2010

Bus 116, Forslag til linieføring

14.oktober 2010

Svar fra HTK, Styregruppen Kollektiv Trafik 

4. oktober 2010

Brev til HTK vedr. sammenlægning af klubber

25. september 2010

Brev til HTK vedr. Bus 116

24. september 2010

Svar fra HTK vedr. Kommuneplan 2010

20. september 2010

Brev til HTK vedr. Kommuneplan 2010 / Vejplan

17.September 2010

Mailkorrespodance vedr. Nøddehegn

14. september 2010

Bestyrelsesmøde Nr. 2

30. juni 2010

Svar fra HTK vedr. høringsret

29. juni 2010

Svar fra HTK vedr. bestyrelsespost i Fløng Omsorgscenter

21. juni 2010

Brev til HTK vedr. bestyrelsespost i

Fløng Omsorgscenter

21. juni 2010

Brev til HTK vedr. høringsret

7. juni 2010

Bestyrelsesmøde Nr. 1

31. maj 2010

Stiftende generalforsamling

14. december 2013

Husstandsomdelt folder vedr. Fløngskoven

Omdelingsliste for folderen

5. december 2013

Bestyresesmøde nr. 26 - foreløbigt referat

24. september 2013

Bestyresesmøde nr. 25

Bilag: Ny forretningsorden for bestyrelsen

15. august 2013

Bestyresesmøde nr. 24

Bilag: Invitation til Politisk Debatmøde 24. oktober 2013

Bilag: Oplæg til Politisk Debatmøde

Bilag: Link til vores side på Kultunaut

Bilag: Link til vores side på Foreningsportalen

Bilag: Link til Miljøministeriets side vedr. landvindmøller

Bilag: Link til HTK's beslutning om NEJ til landvindmøller

18. juni 2013

Bestyresesmøde nr. 23, referat

20. maj 2013

Referat fra Generalforsamling 2013

-- bilag: Præsentation fra mødet

-- bilag: Godkendt regnskab

-- bilag: Link til Skovrådet i HTK

 

Bestyresesmøde nr. 22, referat

19. april 2013

Indbydelse til Generalforsamling 16/5-2013

Formandens beretning til godkendelse

Regnskab til godkendelse

16. april 2013

Bestyrelsesmøde Nr. 21, referat

Mar/Apr 2013

 

Diverse breve

Brev til Vejdirektoratet vedr. Holbækmotorvejen

Link til VVM redegørelsen rapport nr. 286 / 2005

Svar fra Vejdirektoratet vedr. Holbækmotorvejen

Brev til Høje-Taastrup Kommune vedr. lys på bro

Brev til Høje-Taastrup Kommune vedr. skiltning

Feb/Mar 2013

Projektforslag fjernvarme Fløng vest

Formandens oplæg til infomøde 14. marts 2013

21. februar 2013

Bestyrelsesmøde Nr. 20, referat

13. december 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 19, referat

1. november 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 18, referat

6. september 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 17, referat

 

Bilag: kopi tilladelse Skydebanen

14. juni 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 16, referat

31. maj 2012 

Bestyrelsesmøde Nr. 15, referat

31. maj 2012 

Referat fra Generalforsamlingen 2012

13. maj 2012 

Indbydelse til Generalforsamling 31/5-2012

- læs formandens skriftlige beretning her  

4. maj 2012 

Brev til HTK vedrørende revision af Vejplan 

17. april 2012 

Bestyrelsesmøde Nr. 14, referat 

17. april 2012

Referat af byrådsmøde, Vedr, Fjernvarme

08. marts 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 13, referat

02. marts 2012

Brev fra Borgmesteren, (Projektforslaget bortfaldet)

21. februar 2012

"Flyer" omdelt til borgerne i Fløng

Notat med indtryk fra mødet med kommunen

16. februar 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 12, referat

14. februar 2012

og senere

 

Diverse notater

og information

Fløng Klimaforenings regneark

 

Spørgsmål og svar til HTF

 

Ministeriets notat til kommunerne

 

Kommunens indstilling om at sætte HTF igang

 

Prissammenligning udarbejdet af HTF

 

Kopi af kommunens brev til Fløngs grundejere

 

Kopi af Spm og Svar til HMN Naturgas I/S

 

Regneark til individuel økonomiberegning

 

Direkte link til COWI Projektforslag

 

Landsbylaugets spørgsmål til kommunen

 

Landsbylaugets indsigelse mod høringsfristen

31. januar 2012

Bestyrelsesmøde Nr. 11, referat

11.november 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 10, referat

20. oktober 2011

4 Vejdirektoratets svar til Landsbylauget v/Tommy 2011

3 Ministersvar til Kurt Scheelsbeck 2010

2 Vejdirektoratets bemærkninger til HTK's høringssvar 2005

1 HTK's høringssvar til Vejdirektoratets 2005

28. september 2011

Høringsvar HTK vedr. Budgetoplæg 2012-2015

27. september 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 9, referat

13. september 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 8, referat

20. juni 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 7, referat

17. maj 2011

Referat fra Generalforsamling 2011

16. maj 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 6, referat

15.april 2011

Indbydelse til Generalforsamling 2011

5.april 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 5, referat

8.marts 2011

Bestyrelsesmøde Nr. 4, referat

16.november 2010

Bestyrelsesmøde Nr. 3, referat

14.oktober 2010

Bus 116, Forslag til linieføring

14.oktober 2010

Svar fra HTK, Styregruppen Kollektiv Trafik 

4. oktober 2010

Brev til HTK vedr. sammenlægning af klubber

25. september 2010

Brev til HTK vedr. Bus 116

24. september 2010

Svar fra HTK vedr. Kommuneplan 2010

20. september 2010

Brev til HTK vedr. Kommuneplan 2010 / Vejplan

17.September 2010

Mailkorrespodance vedr. Nøddehegn

14. september 2010

Bestyrelsesmøde Nr. 2

30. juni 2010

Svar fra HTK vedr. høringsret

29. juni 2010

Svar fra HTK vedr. bestyrelsespost i Fløng Omsorgscenter

21. juni 2010

Brev til HTK vedr. bestyrelsespost i

Fløng Omsorgscenter

21. juni 2010

Brev til HTK vedr. høringsret

7. juni 2010

Bestyrelsesmøde Nr. 1

31. maj 2010

Stiftende generalforsamling

 

 

 

www.floenglaug.dk

Email-adresse: mail@floenglaug.dk