Byfesten i Fløng
Besøg Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside

Vi takker Høje-Taastrup Kommune for at få lov til at låne arealet ved gadekæret, samt den gode hjælp vi har fået til det praktiske fra Driftsbyen.

Og så naturligvis for tildelte støttemidler.

Besøg Landsbylaugets hjemmeside
Besøg FHI's hjemmeside
  • Underholdning på scenen for de små, mellemstore og barnlige
  • Madboder samt is og slik i løbet af dagen
  • Fællesspisning serveret af Fløng Forsamlingshus

Tak til Landsbylauget - Fløng Sogn for lån af plads til hjemmeside samt reklameplads på Facebook samt frivilligt arbejde.

Og for at lægge plads til mødereferater på deres hjemmeside.

Og tak til de mange frivillige der er tilknyttet afdelingerne i vores lokale idræftsforening - Fløng-Hedehusene Idræt

Klik for stort kort ...

Status for Byfesten


Vi har liggget stille i et par år på grund af COVID-19, men vi arbejder nu på at få skabt et økonomisk grundlag for at kunne starte op igen med vores velbesøgte byfester i 2023. 


Der er skiftet lidt ud i arbejdsgruppen, og fremover er det Fløng Hedehusene Idræt og Landsbylauget - Fløng sogn, der står som ansvarlige for foreningen.


Vi har inviteret området foreninger og øvrige interessenter til at være med i planlægningsfasen, og indkalder til møde primo juni 2023. 


Hvis I ønsker at deltage i mødet, så give os lige besked (mail til Tommy jf. nedenfor).


 

Vores koncept er at de indtægter de forskellige aktiviteter indbringer til "teltholderne" fordeles således at foreningen Byfesten i Fløng modtager 50% af overskuddet, der så skal bruges til at afholde fællesudgifterne til næste års byfest. Fællesudgifterne omfatter scene, forsikring, el-installationer, toiletter, telte, borde og bænke mv.


Vi håber derfor at vores gæster vil tage godt med småpenge med og dermed støtte op således at Byfesten i Fløng bliver en årlig begivenhed der ses frem til.

Forventede aktiviteter (med forbehold for ændringer...)

  • Cafeens Landsbykro

Program for scenen - ikke planlagt endnu:

(Forbehold for ændringer)

10:00

Åbning af Forenings- og Byfest 202322:00

Slut og tak for i aften

Sponsortavlen 2023:

Fløng Forsamlingshus
Cora Consult

Støt vores sponsorer - se længere nede på siden