Forside

Soderup - Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Landsbylauget - Fløng Sogn

Velkommen...


Landsbylauget - Fløng Sogn blev stiftet den 31. maj 2010.


Landsbylaugets formålsparagraf:


"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder understøttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området, samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.


Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området, herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf."


Her på disse sider finder du oplysninger om Landsbylauget, herunder vedtægterne, kontaktoplysninger om bestyrelsen, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, korrespondance, nyheder om aktuelle emner på vores Blog, link til vores Facebook side og vores samarbejdsparter/interessenter, samt - sidst men ikke mindst - oplysninger om hvordan du kan kontakte os samt blive medlem af Landsbylauget - Fløng Sogn.


/Bestyrelsen

Vores nummer i MyShop
9. maj 2019 kl. 19 i Forsamlingshuset. Tilmeld dig på Facebook eller via mail

Aktuelt:


SKOVENS DAG - Søndag den 5. maj 2019 kl. 11-14


Kig forbi vores Facebookside og find mere information.


Kig også forbi vores billedblog - se menu til venstre - og kig på de mange billeder fra Fløng - møder, naturen og kultur.  


Husk også at forny medlemskab ved at sende os 100 kroner på fx. MobliePay 30808.


---

Se billeder fra årets BYFEST i FLØNG via menupunktet Billeder fra Fløng Sogn.