Forside
Vi bruger Google Analytics til at få lidt statistik på siderne. Der overgives ellers ikke oplysninger til 3. part.

Soderup - Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Landsbylauget - Fløng Sogn

Aktuelt:

 

Vi er ved at få gang i Vision Fløng - se evt. under Referater fra 27. marts 2014 her på siderne - specielt på vores blog, eller på vores Facebookside.

 

 

Velkommen...

 

Landsbylauget - Fløng Sogn blev stiftet den 31. maj 2010.

 

Landsbylaugets formålsparagraf:

 

"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder understøttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området, samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.

 

Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området, herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf."

 

Her på disse sider finder du oplysninger om Landsbylauget, herunder vedtægterne, kontaktoplysninger om bestyrelsen, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, korrespondance, nyheder om aktuelle emner på vores Blog, link til vores Facebook side og vores samarbejdsparter/interessenter, samt - sidst men ikke mindst - oplysninger om hvordan du kan kontakte os samt blive medlem af Landsbylauget - Fløng Sogn.

 

/Bestyrelsen